0

Όροι χρήσης

Γενικά

Η ιστοσελίδα WWW.SITECLOUD.GR, αποτελεί διαδικτυακό τόπο της εταιρίας SITECLOUD.GR, η οποία στο παρόν θα φέρεται ως “εταιρία”, που εδρεύει στη Μ.Βρετανία, 393 Lordship Lane, P.S. N17 6AE και παρέχει υπηρεσίες Διαδικτύου (ονοματοδοσία και φιλοξενία ιστοσελίδων). Οι όροι και προϋποθέσεις που ακολουθούν, αφορούν στη χρήση του ιστοχώρου από τους επισκέπτες και στην παροχή υπηρεσιών από την εταιρία. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της SITECLOUD.GR, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία. Για λόγους διευκόλυνσης, στη συνέχεια ο επισκέπτης./ χρήστης της ιστοσελίδας της SITECLOUD.GR θα αποκαλείται “πελάτης”, ακόμα και αν δεν έχει προβεί ή δε σκοπεύει να προβεί σε αγορά των παρεχόμενων από την εταιρία υπηρεσιών.

Aποδοχή Όρων Χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει η SITECLOUD.GR, υποδηλώνουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων από την πλευρά του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί ότι για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και τα αρμόδια δικαστήρια. Για την επίλυση αυτών των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Η SITECLOUD.GR διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο και θα κρατήσει μακριά από κάθε ευθύνη, χρηματική διεκδίκηση και απώλεια την SITECLOUD.GR, θα καταβάλλει σε αυτή κάθε χρηματικό κόστος συν τις δικηγορικές αμοιβές και θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση φέρει o ίδιος λόγω των πράξεων του ή υλικού που δημοσιεύθηκε μέσω της SITECLOUD.GR με ή και χωρίς τη συναίνεση του.

Η χρήση του ιστοχώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους της SITECLOUD.GR.

Με την επίσκεψη και περιήγηση του ιστοχώρου ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σελίδας, απαγορεύεται η χρήση του ιστοχώρου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοχώρου της SITECLOUD.GR που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στην ιστοσελίδα, ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στην SITECLOUD.GR και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού χώρου και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτού, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην SITECLOUD.GR και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών.

Πέραν της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση ο κάθε επισκέπτης του ιστοχώρου της SITECLOUD.GR απαγορεύεται να αντιγράψει, διανέμει, αναπαράγει, εμπορευθεί, μεταδώσει, μεταβιβάσει, χρησιμοποιήσει και αναδημοσιεύει το περιεχόμενο του με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της SITECLOUD.GR. Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου έχει κατατεθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σε συμβολαιογραφείο της Θεσσαλονίκης και οποιαδήποτε από τις παραπάνω παράνομες ενέργειες διώκεται νομικά.

Υποχρεώσεις και Ευθύνες της SITECLOUD.GR

Η επικοινωνία μεταξύ εταιρίας και πελάτη θα γίνεται κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) και μέσω ανακοινώσεων που η εταιρία θα τοποθετεί στην ιστοσελίδα της (www.SITECLOUD.GR). Ο πελάτης με το παρόν συμφωνεί να επικοινωνεί με την εταιρία ηλεκτρονικά και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.

SITECLOUD.GR σε τακτά χρονικά διαστήματα αναβαθμίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές/προγράμματα που υπάρχουν στους servers της έτσι ώστε να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει ανάλογα τον κώδικα των ιστοσελίδων του προκειμένου να είναι συμβατός με τους servers της SITECLOUD.GR. Η SITECLOUD.GR δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύψει από τις αντίστοιχες αναβαθμίσεις.

Η SITECLOUD.GR δεν επιφέρει υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές, ούτε γενική υποχρέωση αναζήτησης των γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Δεν επεμβαίνει, ούτε τροποποιεί το αποθηκευμένο υλικό. Εάν μια δικαστική ή διοικητική αρχή διατάξει την απόσυρση υλικού, αποσύρεται άμεσα το υλικό και η πρόσβαση σε αυτό καθίσταται αδύνατη.

Η SITECLOUD.GR δεν φέρει καμία εξουσία ή έλεγχο σε κανέναν από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων σε ιστοχώρους τρίτων όπου ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη χωρίς η εταιρία να φέρει καμία ευθύνη και καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο αυτών.

Ανωτέρα Βία

Η εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της εταιρίας που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών και άλλα.

Η SITECLOUD.GR καταβάλλει διαρκή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού της χώρου είναι σε κάθε χρονική στιγμή ακριβείς, άρτιες και ενημερωμένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η εταιρία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους πελάτες αυτής ή σε τρίτους από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και του περιεχομένου που είναι αναρτημένο σε αυτόν. Επιπρόσθετα, η SITECLOUD.GR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς. η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους πελάτες της ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των προαναφερθέντων.

Η SITECLOUD.GR μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοχώρου, υπηρεσιών και όποιου περιεχομένου της SITECLOUD.GR προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη στην χρήση αυτών και η SITECLOUD.GR δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης.

Ο πελάτης δεν πρέπει να παρεμποδίζει τις υπηρεσίες σε κανένα χρήστη ή δίκτυο της SITECLOUD.GR (Service attacks) και να μην προκαλεί εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης των υπηρεσιών του δικτύου (οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα με σκοπό να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή εξοπλισμού).

Η SITECLOUD.GR αποκλείει οποιαδήποτε επικοινωνία με δίκτυα από τα οποία έχει προηγηθεί κακόβουλη ενέργεια. Ο πελάτης κατανοεί ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση από και προς τέτοιου είδους δίκτυα μέσω των υπηρεσιών της SITECLOUD.GR κατά οποιοδήποτε τρόπο (αποστολή/παραλαβή μηνυμάτων, ανταλλαγή δεδομένων κτλ).

Η SITECLOUD.GR προστατεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη του ιστοχώρου της που τυχόν υποβάλλονται προς την SITECLOUD.GR και τα οποία οικειοθελώς ο χρήστης χορηγεί σε αυτήν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική νομοθεσία και μόνο για την ανάπτυξη της πελατειακής σχέσης . Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα ώστε να διατηρούνται ακριβή και έγκυρα και σε περίπτωση αλλαγής τους, έχει την υποχρέωση να διορθώνει τα στοιχεία αυτά. Όταν η πρόσβαση του επισκέπτη/πελάτη σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του ιστοχώρου της SITECLOUD.GR απαιτούν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), τότε ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον για διαρροή σε τρίτους ή παράνομη χρήσης αυτών των δεδομένων.

Όλη η επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και της SITECLOUD.GR γίνεται μέσω του email που ο πελάτης δηλώνει κατά την εγγραφή του στην SITECLOUD.GR και το οποίο ο πελάτης οφείλει να το ελέγχει τακτικά και να μην είναι σε λίστες spam αλληλογραφίας. Επίσης οφείλει να φροντίσει τα emails της SITECLOUD.GR να μην είναι μπλοκαρισμένα από τον αντίστοιχο πάροχο του και να περιλαμβάνονται στη λίστα με τους αποδεκτούς αποστολείς του. Υποχρέωση της SITECLOUD.GR είναι να αποστέλλει οποιοδήποτε email επικοινωνίας σε αυτό και μόνον το email και είναι ευθύνη του πελάτη η επιτυχής παραλαβή του.

Ο πελάτης οφείλει να διαφυλάσσει των κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, προκειμένου να αποτρέψει μια οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα προέρχεται από τον λογαριασμό του εκτός και αν αποδειχθεί ότι έχει πέσει θύμα πειρατείας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης προμηθεύεται από την SITECLOUD.GR υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν από τρίτο πρόσωπο ή ενεργεί γενικά για λογαριασμό τρίτου προσώπου δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.(πχ καταχώρηση προσώπου επαφής με στοιχεία τρίτου για καταχώρηση domain, συνδρομή φιλοξενίας για φιλοξενία domain τρίτου προσώπου ή στοιχεία τιμολόγησης).Επίσης, αναγνωρίζει ότι λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις και αναλαμβάνει να ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που εκπροσωπεί.

Η SITECLOUD.GR κρατά backups των server για λόγους αποκατάστασης τους, αλλά δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ακεραιότητα αυτών. Ο πελάτης έχει την ευθύνη να διατηρεί τοπικά αντίγραφα του περιεχομένου και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Όλα τα ονόματα των αρχείων τα οποία δημοσιεύονται και φυλάσσονται στους servers της εταιρίας θα πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά. Σε περίπτωση επαναφοράς website από backup, ονόματα αρχείων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του εγχώριου Δικαίου αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως τώρα με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000. Ακολουθούνται επιπρόσθετα οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του διαδικτύου, καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση, οι παρόντες όροι διατυπώνονται με κάθε επιφύλαξη. Η SITECLOUD.GR φροντίζει να διατηρεί τους παρόντες όρους ενημερωμένους με τις ισχύουσες διατάξεις ή ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς μετά από ενημέρωση των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου και στα όρια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της SITECLOUD.GR, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί και να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου. Ο επισκέπτης ευθύνεται επίσης για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση ή και εξαπάτηση που μπορεί να οδηγήσει τον προσβληθέντα σε ποινική δίωξη.

Για την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα της SITECLOUD.GR και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή,ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη και Χώρα. Αν ο χρήστης καταχωρήσει κάποιο όνομα χώρου (domain name), μέρος των στοιχείων αυτών κοινοποιούνται στην αντίστοιχη Αρχή Διαχείρισης ονομάτων, δηλαδή στην Ε.Ε.Τ.Τ., στο Eurid και στον ICANN, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας, ENOM.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο. Η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Αν ο χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την SITECLOUD.GR, χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα για τις συναλλαγές του με την εταιρία, η κάρτα χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από το server της εταιρίας στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη της σελίδας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Ένα cookie δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από τον υπολογιστή του χρήστη ή να ανιχνεύσει αρχεία cookie που έχουν δημιουργηθεί από άλλα sites και δεν προκαλεί βλάβη στο σύστημά του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται ευρέως, τα μόνιμα και τα session cookies. Τα session cookies διατηρούν την πληροφορία που χρειάζεται ένας χρήστης και ο φυλλομετρητής του για την περιήγησή του σε ένα site. Έχουν μικρή διάρκεια ζωής και διαγράφονται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ο χρήστης εγκαταλείπει τον ιστότοπο. Η SITECLOUD.GR χρησιμοποιεί session cookies για να διατηρεί συνδεδεμένους τους χρήστες της ιστοσελίδας για όλη τη διάρκεια που βρίσκονται σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες μέσω του site της, όπως καταχώρηση νέων domain names, ανανέωση των domain και συνδρομών που έχετε στην κατοχή τους, ενημέρωση των στοιχείων τους και άλλα.Χρησιμοποιούνται επίσης Google cookies, με στόχο την ανίχνευση της κίνησης των χρηστών σε διάφορες σελίδες του site της, με στόχο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω του Google Analytics και για λόγους Marketing. Ο προσδιορισμός των περιοχών του site που έχουν μεγαλύτερη χρησιμότητα και ενδιαφέρον για τους χρήστες, επιτρέπει στην SITECLOUD.GR να ιεραρχήσει την προτεραιότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων και βελτιώσεων σε αυτό.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της εταιρίας μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν ώστε να ενημερώνονται για την αποστολή cookie ή για να τα απορρίπτουν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να περιηγηθούν στο site της SITECLOUD.GR ανώνυμα, δεν έχουν την δυνατό όμως να προχωρήσουν σε εγγραφή ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία. Για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πρόσβαση σε αυτές, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν εκ νέου τα cookies. Επιπρόσθετα, η Google παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τα Google cookies, μέσω του Διαχειριστή Προτιμήσεών της, www.google.com/settings/ads/onweb, από την ενότητα Προτιμήσεις Διαφημίσεων.

Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρία παρέχει τεχνική υποστήριξη είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email/ticket. Τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00, εκτός αργιών. Η υποστήριξη μέσω email/ticket, παρέχεται καθημερινά, 09:00 – 00:00. Η πλειοψηφία των αιτημάτων υποστήριξης μέσω email εξυπηρετείται συνήθως σε διάστημα μερικών λεπτών έως και 24 ωρών, ανάλογα με την φύση του αιτήματος. Αιτήματα υποστήριξης που απαιτούν ευρύτερη διερεύνηση ή επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες, όπως για παράδειγμα αιτήματα που αφορούν μεταφορά site ή αποσφαλμάτωση εφαρμογών, εξυπηρετούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00, εκτός αργιών. Σε περίπτωση αιτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν σύνθετες προγραμματιστικές εργασίες, τα αιτήματα αυτά εξυπηρετούνται κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με τον πελάτη.

Η εταιρία υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη μόνο αναφορικά με τις προσφερόμενες από την εταιρία υπηρεσίες, δηλαδή σε ζητήματα που σχετίζονται με υπηρεσίες ονοματοδοσίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων. Λοιπά ζητήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τις εφαρμογές του πελάτη δύναται να εξυπηρετηθούν με ή χωρίς χρέωση, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και αναλόγως της φύσης του εκάστοτε ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση είναι στην ευχέρεια της εταιρίας να παρέχει επιπρόσθετη υποστήριξη και εφόσον αυτό συμβεί, η εταιρία δύναται να μην επαναλάβει την παροχή αυτής της υπηρεσίας, χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για αυτή.

Γενικά

Η SITECLOUD.GR διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των πελατών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο. Η ΙP.GR θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η SITECLOUD.GR θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων. Η εταιρία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Επιπλέον, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Όροι Χρήσης για Ονόματα Χώρου

Η SITECLOUD.GR παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου στους πελάτες της με την προϋπόθεση οι πελάτες να συμφωνούν και ακολουθούν τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της SITECLOUD.GR ότι κάποιος πελάτης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους, η SITECLOUD.GR έχει το δικαίωμα να παγώσει τον λογαριασμό/καρτέλα του συγκεκριμένου πελάτη, να αφαιρέσει τους nameservers των domain που έχει υπό την διαχείριση του έτσι ώστε αυτά να μην είναι σε λειτουργία και τέλος να αποστείλει τους κωδικούς εξουσιοδότησης των domain στον πελάτη για να μπορέσει ο τελευταίος να μεταφέρει εντός 7 ημερών τα ονόματα σε άλλο καταχωρητή.
Με κάθε καταχώρηση ονόματος χώρου ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες forwarding και full dns control που η SITECLOUD.GR προσφέρει δωρεάν. Αν ο πελάτης ενεργοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες για κάποιο domain, η SITECLOUD.GR δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα και το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία ανακατευθύνεται το domain. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν η ανακατεύθυνση γίνεται σε σελίδες νόμιμου περιεχόμενου σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, δεν περιέχουν πορνογραφικό, ρατσιστικό και γενικά ανήθικο υλικό και δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων.

Δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή χρημάτων (σε πιστωτική κάρτα ή με μετρητά) όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατοχύρωσης, ανανέωσης ή μεταβίβασης ονομάτων χώρου.

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ του πελάτη ή και τρίτων προσώπων με την SITECLOUD.GR, εφόσον δεν επιλυθούν σε φιλικό επίπεδο, θα δοθούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο. Η SITECLOUD.GR έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λόγους απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών ή ανωτέρας βίας.

.GR Domains

Αντικείμενο

Η SITECLOUD.GR παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες Καταχωρητή ονομάτων χώρου (domain name) , σύμφωνα με την υπ. Αριθμό 268/73(Φ.Ε.Κ. 161/31-12-2002) απόφαση της ΕΕΤΤ.

Υποχρεώσεις Της SITECLOUD.GR

Η SITECLOUD.GR υποχρεούται να παρέχει τη κάθε φορά συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Η SITECLOUD.GR τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.

Η SITECLOUD.GR υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για οποιαδήποτε κοινοποίηση πληροφορίας από την ΕΕΤΤ ή το Μητρώο που αφορά το αντίστοιχο .gr όνομα χώρου.

Σε περιπτώσεις που εμπλέκεται η απόφαση της ΕΕΤΤ (αιτήσεις για καταχώρηση, μεταβίβαση κλπ.), η μόνη υποχρέωση και ευθύνη της SITECLOUD.GR είναι να αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση στο Μητρώο. Η SITECLOUD.GR δεν εγγυάται ότι η αίτηση θα έχει θετικό τελικό αποτέλεσμα καθώς αυτό εναπόκειται μόνο στην θετική απόφαση της ΕΕΤΤ.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την SITECLOUD.GR για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του.

Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο της SITECLOUD.GR ακόμα και αν απορριφθεί η αίτηση από την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών του προς την SITECLOUD.GR εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται κάθε φορά, η υποβολή της αίτησης θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του, επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Χρέωση Υπηρεσιών

Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της SITECLOUD.GR, τον οποίο η SITECLOUD.GR τροποποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές επιβαρύνονται με 24%, 17% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση.

Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της SITECLOUD.GR και οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τα τέλη που αποδίδονται από την SITECLOUD.GR στην ΕΕΤΤ. Ο πελάτης οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς την SITECLOUD.GR κατά την υποβολή της αίτησης και σύμφωνα πάντα με τους τρόπους πληρωμής που συμφώνησε με την SITECLOUD.GR. Η SITECLOUD.GR εκδίδει και αποστέλλει τα αντίστοιχα παραστατικά στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη.

Ειδικοί Όροι

Κατά την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης προς την ΕΕΤΤ ο πελάτης δηλώνει ότι: Τα στοιχεία που δηλώνει στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
Δεν παραβιάζει εν γνώσει του δικαιώματα τρίτων.
Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου).
Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο ή γίνεται για λογαριασμό τρίτου προσώπου έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.

Διάρκεια Ονόματος – Ανανέωση

Η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για περιόδους δύο (2), τέσσερα (4), έξι (6), οκτώ (8), δέκα (10) ετών κάθε φορά με την καταβολή των αντίστοιχων τελών. Με τη λήξη της περιόδου εκχώρησης ή της ανανέωσης το όνομα χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται από το Μητρώο χωρίς προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ.

Καταχώρηση

Κατά την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
3.Αν το μεταβλητό Πεδίο Ονόματος χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα των γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είναι ο Αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .com.gr, ασκεί εμπορική δραστηριότητα
5.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .net.gr, είναι πάροχος υπηρεσιών ?ιαδικτύου (Internet Service Providers – ISPs) ή πάροχος δικτύων
6.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .org.gr, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός
7.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .edu.gr, είναι εκπαιδευτικός οργανισμός
8.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός

Μεταβίβαση

Με βάση απόφασης της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η μεταβίβαση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr. Ο μεταβιβάζων μεταβιβάζει τα δικαιώματα του στο πρόσωπο στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Ο πελάτης που επιθυμεί τη μεταβίβαση του δικαιώματός και το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση πρέπει να υποβάλλουν στην SITECLOUD.GR την αίτηση μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ο μεταβιβάζοντας δηλώνει υπεύθυνα ότι:
1. Μεταβιβάζει το συγκεκριμένο όνομα χώρου στον αποδεχόμενο της μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ο αποδεχόμενος της μεταβίβασης δηλώνει υπεύθυνα ότι:
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
2.Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
3.Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα χώρου που συνθέτει το μη Μεταβλητό πεδίο
4.Ο μέχρι σήμερα Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου Φορέα επέρχεται σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτει εν προκειμένω, λόγω πχ συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως, μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ, απόσχισης κλάδου κλπ
5.Σε περίπτωση αλλαγής Ονοματεπώνυμου του Φορέα λόγω καθολικής διαδοχής, είμαι νόμιμος κληρονόμος του Φορέα. Εν προκειμένω επισυνάπτει σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο δικτυακό τόπο της SITECLOUD.GR τέλη για τη μεταβίβαση.

Αλλαγή Επωνυμίας

Κατά την αλλαγή επωνυμίας ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
2.Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
3.Παρά την αλλαγή της επωνυμίας του ως Φορέας του Ονόματος Χώρου υπάρχει ταυτοπροσωπία μεταξύ του παλιού και του νέου Φορέα ως ανωτέρω δηλώνεται. Εν προκειμένω επισυνάπτει σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αλλαγή Καταχωρητή

Κατά την αλλαγή καταχωρητή ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
2. Έχει εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό καταχωρητή, όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτείται την αλλαγή καταχωρητή
3.Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής καταχωρητή ο κωδικός εξουσιοδότησης αλλάζει σε νέο τυχαίο κωδικό. Στην συνέχεια ο πελάτης οφείλει να αλλάξει τον κωδικό εξουσιοδότησης με κωδικό της δικής του επιλογής από το περιβάλλον διαχείρισης. Ο Νέος κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

Μεταβολή Στοιχείων

Ο καταχωρούμενος οφείλει να έχει ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του. Κατά την αλλαγή των στοιχείων ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
2.Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

gTLDs

H ΙP προσφέρει στον πελάτη υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .com .net .org .biz .info Η SITECLOUD.GR δεν είναι επίσημος εγκεκριμένος καταχωρητής .com .net .org .biz .info domains αλλά συνεργάζεται με την εταιρία η οποία και είναι εγκεκριμένος καταχωρητής από τον ICANN www.icann.org. Η SITECLOUD.GR είναι μεταπωλητής της εταιρίας Enom και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Enom. Η χρήση των υπηρεσιών καταχώρησης .com .net .org .biz .info domains και των υπόλοιπων gtlds, καθώς και των SSL πιστοποιητικών μέσω της SITECLOUD.GR, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης που δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα της συνεργαζόμενης εταιρίας Enom στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Enom.com. Τα στοιχεία του καταχωρούμενου στα com .net .org .biz .info domains, όπως και στα υπόλοιπα gtlds είναι κοινοποιήσιμα και δεν προστατεύονται από απόρρητο που διασφαλίζει προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά είναι ορατά μέσω οποιασδήποτε βάσης Whois online.

ICANN

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Καταχωρούμενων

1. Δικαιώματα των ιδιοκτητών ονομάτων

α. Η καταχώρηση του ονόματος χώρου σας και όποιες υπηρεσίες απόκρυψης / proxy μπορεί να χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να είναι αντικείμενο συμφωνίας με έναν Καταχωρητή πιστοποιημένο από τον ICANN.

-Αυτή τη συμφωνία έχετε το δικαίωμα να την επανεξετάσετε οποιαδήποτε στιγμή και να κατεβάσετε ένα αντίγραφο αυτής για το αρχείο σας.

β. Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με:

Την ταυτότητα του πιστοποιημένου από τον ICANN Καταχωρητή
Την ταυτότητα κάθε παρόχου υπηρεσιών απόκρυψης ή proxy που σχετίζεται με τον Καταχωρητή σας
Τους όρους χρήσης του Καταχωρητή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το κόστος, οι οποίοι εφαρμόζονται για την καταχώρηση ονομάτων.
Την παροχή υποστήριξης από τον Καταχωρητή σας και τον πάροχο υπηρεσιών απόκρυψης και το πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή
Το πως μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις και να επιλύσετε διαφορές με τον Καταχωρητή σας και τον πάροχο υπηρεσιών απόκρυψης,
και Πληροφορίες που επεξηγούν τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο Καταχωρητής σας για την καταχώρηση, διαχείριση, μεταφορά, ανανέωση και επαναφορά των ονομάτων χώρου που έχετε στην κατοχή σας, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων υπηρεσιών proxy ή απόκρυψης σας παρέχονται από τον Καταχωρητή σας.

γ. Δεν επιτρέπεται να είστε υποκείμενο ψευδούς διαφήμισης ή παραπλανητικών πρακτικών από τον Καταχωρητή σας, ή μέσω των υπηρεσιών proxy/απόκρυψης που σας παρέχονται από τον Καταχωρητή σας. Αυτό συμπεριλαμβάνει παραπλανητικά μηνύματα, κρυφές χρεώσεις και κάθε άλλη πρακτική που κρίνεται παράνομη από τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή που ισχύει στον τόπο διαμονής σας.

2. Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ονομάτων

α. Πρέπει να ακολουθείτε τους όρους χρήσης του Καταχωρητή σας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που εφαρμόζονται από τον Καταχωρητή σας, το Μητρώο και τον ICANN.

β. Πρέπει να ελέγχετε την τρέχουσα συμφωνία με τον Καταχωρήτη σας, καθώς και όποιες ενημερώσεις προκύψουν.

γ. Πρέπει να αναλάβετε την αποκλειστική ευθύνη για την κατοχύρωση και τη χρήση του ονόματος χώρου.

δ. Πρέπει να παρέχετε ακριβείς πληροφορίες για τη δημοσίευσή τους σε καταλόγους όπως το WHOIS και να τις ενημερώνετε συχνά ώστε να ανταποκρίνονται στις όποιες αλλαγές.

ε. Θα πρέπει να ανταποκρίνεστε στα αιτήματα του Καταχωρητή σας εντός δεκαπέντε (15) ημερών και να διατηρείτε τα δεδομένα που υπάρχουν στο λογαριασμό που διατηρείτε μέσω του Καταχωρητή σας ενημερωμένα. Εάν επιλέξετε αυτόματη ανανέωση των ονομάτων που έχετε στην κατοχή σας, θα πρέπει επίσης να διατηρείτε και τα στοιχεία σας για την έκδοση παραστατικών ενημερωμένα.
Μπορείτε να διαβάσετε του αναλυτικούς όρους χρήσης κάνοντας κλικ εδώ

Για κάποιες από τις καταλήξεις των gTLD domain names ενδέχεται να ισχύουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις και όροι. Με την κατοχύρωση ενός gTLD ο πελάτης ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους όρους αυτούς και βεβαιώνει ότι πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Οι καταλήξεις για τις οποίες ισχύουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις αυτές βρίσκονται εδώ: Επιμέρους όροι για την καταχώρηση νέων gTLDs

.EU Domains

Αντικείμενο

H SITECLOUD προσφέρει στον πελάτη υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .eu. Η SITECLOUD.GR είναι επίσημος εγκεκριμένος καταχωρητής από την Eurid.

Υποχρεώσεις της SITECLOUD.GR

Η SITECLOUD.GR υποχρεούται να παρέχει τη κάθε φορά συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις της Eurid. Η SITECLOUD.GR τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων. Η SITECLOUD.GR υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για οποιαδήποτε κοινοποίηση πληροφορίας από την Eurid που αφορά το αντίστοιχο .eu όνομα χώρου.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την SITECLOUD.GR για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο της SITECLOUD.GR ακόμα και αν απορριφθεί η αίτηση από την Eurid. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών του προς την SITECLOUD.GR εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται κάθε φορά, η υποβολή της αίτησης θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του, επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

IDN Domains

Η SITECLOUD.GR προσφέρει μέσω του μητρώου EURID τη δυνατότητα καταχώρησης ονομάτων χώρου .eu με ελληνικούς χαρακτήρες. Η SITECLOUD.GR δεν υποστηρίζει τους διεθνείς χαρακτήρες που υποστηρίζει το μητρώο των .eu domain, αλλά μόνο τους ελληνικούς χαρακτήρες α-ω|ά|έ|ή|ί|ύ|ό|ώ|ΐ|ϊ|ϋ|ΰ Έτσι η αναζήτηση διαθεσιμότητας ονόματος χώρου που περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από τους παραπάνω θα επιστρέψει σαν αποτέλεσμα ότι το όνομα δεν είναι διαθέσιμο ή δεν είναι έγκυρο, ακόμη και αν το συγκεκριμένο όνομα είναι διαθέσιμο και έγκυρο.

Χρεώσεις Υπηρεσιών

Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της SITECLOUD.GR. Οι τιμές επιβαρύνονται με 24%, 17% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση. Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της SITECLOUD.GR και οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τα τέλη που αποδίδονται από την SITECLOUD.GR στην Eurid. Ο πελάτης οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς την SITECLOUD.GR κατά την υποβολή της αίτησης και σύμφωνα πάντα με τους τρόπους πληρωμής που συμφώνησε με την SITECLOUD.GR. Η SITECLOUD.GR εκδίδει και αποστέλλει τα αντίστοιχα παραστατικά στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη.

Διάρκεια Ονόματος – Ανανέωση

Το δικαίωμα που αποκτάται με την εκχώρηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .eu διαρκεί από 1 έως 10 χρόνια ανάλογα με τον χρόνο καταχώρησης. Η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς με την καταβολή των αντίστοιχων τελών κάθε φορά. Με τη λήξη της περιόδου εκχώρησης ή της ανανέωσης το όνομα χώρου με κατάληξη .eu απενεργοποιείται από το Μητρώο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Eurid.

Όροι χρήσης υπηρεσίας Backorder

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται από τον πελάτη την κατοχύρωση .gr ονομάτων τα οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι διαθέσιμα, εφόσον αυτά δεν ανανεωθούν κατά την ημερομηνία λήξης τους. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας για ένα όνομα χώρου, αυτό παρακολουθείται και εφόσον μετά τη λήξη του το όνομα δεν ανανεωθεί από τον τρέχοντα ιδιοκτήτη του και αφεθεί ελεύθερο, επιχειρείται άμεσα η κατοχύρωση του, χωρίς καμία επιπρόσθετη εντολή ή ενέργεια του πελάτη.

Υποχρεώσεις της SITECLOUD.GR

Η SITECLOUD.GR υποχρεούται να παρέχει την συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις των αντίστοιχων Μητρώων ονομάτων. Η SITECLOUD.GR τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.

Η εταιρία αναλαμβάνει την παρακολούθηση του ονόματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία Backorder. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί διαθέσιμο, η εταιρία θα επιχειρήσει άμεσα την καταχώρησή του. Αν η καταχώρηση είναι επιτυχής, ο πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με email από το αντίστοιχο Μητρώο των .gr ονομάτων.

Η εταιρία δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση για την επιτυχημένη κατοχύρωση του ονόματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο πελάτης οφείλει να κατανοεί ότι η εταιρία δεν δύναται να παρέχει καμία εγγύηση για την κατοχύρωση του ονόματος, καθώς υπάρχει περίπτωση αυτό να ανανεωθεί από τον τωρινό του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, μετά τη λήξη του ονόματος, το όνομα περιέρχεται σε κατάσταση καραντίνας για 15 ημερολογιακές ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μόνο ο τρέχων ιδιοκτήτης του ονόματος μπορεί να το ανανεώσει. Η υπηρεσία Backorder θα επιχειρήσει την κατοχύρωση του ονόματος αμέσως μετά το πέρας της περιόδου αυτής.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η καταχώρηση του ονόματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία.

Ο πελάτης φέρει την υποχρέωση να καταβάλει τα τέλη της υπηρεσίας, τα οποία αναγράφονται στο δικτυακό τόπο της SITECLOUD.GR.

Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του, επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Χρέωση Υπηρεσιών

Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της SITECLOUD.GR, τον οποίο η SITECLOUD.GR τροποποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές επιβαρύνονται με 24%, 17% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση.

Το κόστος της υπηρεσίας περιλαμβάνει το κόστος παροχής της υπηρεσίας από την εταιρία και τα τέλη κατοχύρωσης του ονόματος χώρου.

Σε περίπτωση ακύρωσης ο κόστος της υπηρεσίας δεν επιστρέφεται μετρητοίς στον πελάτη, αλλά σε μορφή credits, τα οποία ο πελάτης δύναται να εξαργυρώσει για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται στον ιστότοπο της εταιρίας.

Στο κόστος της υπηρεσίας δεν συνυπολογίζεται το ποσοστό έκπτωσης που μπορεί να υπάρχει στο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης χρεώνεται το κόστος της υπηρεσίας τη στιγμή που υποβάλλει την παραγγελία του.

Καθώς η υπηρεσία περιλαμβάνει κατοχύρωση ονόματος σε μελλοντικό χρόνο, εάν κατά τη χρονική στιγμή της κατοχύρωσης ο σχετικός τιμοκατάλογος έχει αναπροσαρμοσθεί, ο πελάτης θα κληθεί να καταβάλει τη χρηματική διαφορά. Εάν η διαφορά είναι υπέρ του πελάτη, θα του επιστραφεί το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή.

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας – Διάρκεια χρήσης

Η υπηρεσία ενεργοποιείται μετά από υποβολή αίτησης και την οικονομική τακτοποίηση αυτής από τον πελάτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της αίτησης μέχρι την οικονομική τακτοποίηση, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που υποβληθούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία παραγγελίες για τη χρήση της υπηρεσίας για το ίδιο όνομα χώρου, προτεραιότητα έχει αυτή η οποία θα τακτοποιηθεί οικονομικά πρώτη.

Όταν ενεργοποιηθεί η υπηρεσία για ένα όνομα χώρου, δεν μπορεί να υποβληθεί παραγγελία εκ νέου για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής για το ίδιο όνομα από τον ίδιο ή άλλο πελάτη.

Η υπηρεσία παραμένει ενεργή και συνεχίζει να παρακολουθεί το όνομα χώρου για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί, έως ότου αυτό κατοχυρωθεί ή ακυρωθεί η υπηρεσία από τον πελάτη.

Ο πελάτης δύναται εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει την ακύρωση της υπηρεσίας. Αν δεν ακυρωθεί, η υπηρεσία θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά. Εάν είναι επιτυχής η εκτέλεση, κατοχυρώνεται το domain χωρίς να απαιτείται καμία επιπρόσθετη ενέργεια από τον πελάτη. Εάν δεν είναι επιτυχής, η υπηρεσία ανανεώνεται αυτόματα μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του ονόματος. Από τη στιγμή που η υπηρεσία έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά ανεπιτυχώς, ο πελάτης δύναται να ζητήσει την ακύρωσή της, 7 ημέρες μετά την εκτέλεσή της. Σε αυτή την περίπτωση, επιστρέφεται στον πελάτη με τη μορφή credits ολόκληρο το κόστος της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της παροχής της από την εταιρία.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί την ακύρωση της υπηρεσίας, πριν από την πρώτη της εκτέλεση, στον πελάτη επιστρέφονται μόνο τα τέλη καταχώρησης του domain, χωρίς το κόστος παροχής της υπηρεσίας.

Όροι χρήσης pre-registration

Ο πελάτης αποδέχεται ότι η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την κατοχύρωση του domain στον πελάτη, καθώς η απονομή ενός domain στον τελικό του δικαιούχο εξαρτάται από τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει το αρμόδιο μητρώο. Η εταιρία καμία ευθύνη δε μπορεί να φέρει για την επιτυχή ή όχι κατοχύρωση του ονόματος.

Το κόστος της αίτησης προκατοχύρωσης αποτελείται από δύο σκέλη: το τέλος κατοχύρωσης του ονόματος, το οποίο εξαρτάται από το όνομα και την κατάληξή του και το κόστος υποβολής της αίτησης προκατοχύρωσης. Το κόστος υποβολής της αίτησης καλύπτει διαχειριστικά έξοδα και δεν είναι δυνατό να επιστραφεί στον πελάτη. Σε περίπτωση αποτυχίας κατοχύρωσης του domain, στον πελάτη επιστρέφεται μόνο το τέλος κατοχύρωσης του domain.

Όροι χρήσης υπηρεσίας ID Protect

Η υπηρεσία ID Protect είναι μια συνδρομητική υπηρεσία, που παρέχεται μετά από σχετική παραγγελία του πελάτη και πληρωμή των ανάλογων τελών και για το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο πελάτης.

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καταλήξεις ονομάτων, των οποίων τα Μητρώα υποστηρίζουν τη χρήση αυτής.

Με τη χρήση της υπηρεσίας, τα παρακάτω στοιχεία του πελάτη θα είναι εμπιστευτικά και δε θα μπορούν να προβληθούν δημόσια σε αναζητήσεις (“αναζητήσεις whois”): ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και fax.

Παρότι ο πελάτης δεν θα εμφανίζεται σε δημόσιες αναζητήσεις σαν ιδιοκτήτης του domain, παρόλα αυτά θα εξακολουθεί να έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα πάνω στο domain, όπως η μεταβίβαση, η μεταφορά σε άλλο καταχωρητή ή η σύνδεση του ονόματος με χώρο φιλοξενίας. Θα διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει και να τροποποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το όνομα αυτό, καθώς και να το ανανεώνει κατά την ημερομηνία λήξης του.

Εκτός από τα δικαιώματά του, ο πελάτης διατηρεί και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχύρωση του ονόματος, όπως αυτές περιγράφονται σε προηγούμενη παράγραφο. Ο πελάτης διατηρεί επίσης την ευθύνη για την επίλυση οποιωνδήποτε χρηματικών ή νομικών υποχρεώσεων μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ονόματος αυτού.

Η υπηρεσία μπορεί να ανανεωθεί κατά τη λήξη της, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο πελάτης. Ο πελάτης λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις πριν από τη λήξη της υπηρεσίας. Εάν μέχρι την ημερομηνία λήξης της η υπηρεσία δεν ανανεωθεί, απενεργοποιείται αυτόματα και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Φιλοξενία Ιστοσελίδων

H SITECLOUD.GR μέσω του δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο ιδιόκτητων και αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την SITECLOUD.GR εικονικό διακομιστή.

Για την χρήση των υπηρεσιών της SITECLOUD.GR απαιτούνται οι στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού του υπολογιστή και του Internet.

Ο πελάτης θα πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και διατήρηση του πακέτου φιλοξενίας. Η SITECLOUD.GR δεν υποχρεούται να παρέχει αυτές τις γνώσεις, πέρα των υπηρεσιών που ο πελάτης επιλέγει να του προσφερθούν. Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι το υλικό που θα δημοσιεύσει στον sever θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία από την SITECLOUD.GR H SITECLOUD.GR διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο και γνωστοποιεί στον πελάτη τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο πελάτης υποχρεούται να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης με κωδικό δικής του επιλογής που μόνο αυτός θα γνωρίζει και να μην γνωστοποιήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο.
O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η SITECLOUD.GR δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H SITECLOUD.GR θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του account του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι τις υπόλοιπες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται με το account του όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους στο Internet μέσω web ή FTP ή τη λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Η πολιτική ασφαλείας για τους servers της SITECLOUD.GR είναι έτσι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των sites του συνόλου των πελατών και όχι να εξυπηρετεί τυχόν μεμονωμένες και ιδιαίτερες ανάγκες.
Επειδή σε κάθε server φιλοξενούνται πάνω από ένα site, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας ή παραχώρηση προνομίων προς κάποιον χρήστη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση ασφαλούς λειτουργίας της php, όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των υπόλοιπων χρηστών του server. Όταν ο πελάτης έχει αμφιβολίες για το αν η εφαρμογή που θέλει να φιλοξενήσει δεν είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τότε οφείλει να επικοινωνήσει με την SITECLOUD.GR πριν την ενεργοποίηση της συνδρομής και να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητήσει μεταγενέστερες τροποποιήσεις σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εφαρμογής του.

Η SITECLOUD.GR δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η SITECLOUD.GR οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η SITECLOUD.GR διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος.

Περιεχόμενο

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της SITECLOUD.GR για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των ληπτών και την αναφορά στην ταυτότητα του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την SITECLOUD.GR, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.

Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών της SITECLOUD.GR απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους web servers της εταιρίας για δημοσίευση περιεχομένου:
1.Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright), είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κλπ).
2.Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κλπ).
3.Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην SITECLOUD.GR.
4.Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κλπ)

Η SITECLOUD.GR δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.
Για οποιοδήποτε υλικό, ο πελάτης δημοσιεύσει και φιλοξενεί στους servers της SITECLOUD.GR δια των υπηρεσιών της, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε δημοσίευση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στην SITECLOUD.GR ή σε τρίτους. Για οποιαδήποτε ηθική βλάβη ή ζημιά προκληθεί δια των υπηρεσιών της SITECLOUD.GR, από την δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο χρήστης/πελάτης.

Χρήση Πόρων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η SITECLOUD.GR διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της SITECLOUD.GR, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η SITECLOUD.GR διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο account του πελάτη, η SITECLOUD.GR διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του account του ή να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του εώς ότου ο πελάτης συμφωνήσει με την SITECLOUD.GR για την συνέχεια λειτουργίας του λογαριασμού και τις οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες.

Πολιτική ορθής χρήσης

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας (πακέτα web hosting) που βρίσκονται στην ενότητα “Web hosting” του site της εταιρίας αποτελούν υπηρεσίες κοινόχρηστης φιλοξενία ιστοσελίδων (Shared website hosting), δηλαδή οι πόροι κάθε server που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες αυτές διαμοιράζονται μεταξύ των websites που φιλοξενούνται σ’ αυτόν. Οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχονται από την εταιρία μοιράζονται μοιράζονται το χώρο στο δίσκο, το bandwidth, αλλά και την επεξεργαστική ισχύ (CPU) καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη (RAM) του server. Οι υπηρεσίες shared hosting που παρέχει η εταιρία αφορούν την φιλοξενία προσωπικών ή εταιρικών sites, τα οποία χρησιμοποιούν πόρους που δεν ξεπερνούν αυτούς ενός συνηθισμένου site.

Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία websites με ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα (portals, blogs, fora, ειδησεογραφικά sites κ.α.), websites με web εφαρμογές με μεγάλες ανάγκες σε πόρους ή μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων (εικόνα, ήχο, video) ή websites μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για file sharing, media (video/audio) streaming, φιλοξενία αρχείων πολυμέσων μεγαλύτερων από 10MB, game servers, αυτόνομα processes, εγκατάσταση εφαρμογών banner exchange, εκτέλεση spiders και daemons ή εφαρμογές bit torrent, track ή client.
Τα πακέτα shared hosting μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία ενός ή περισσότερων sites ανάλογα με τις παροχές του εκάστοτε πακέτου, δεν προορίζονται όμως για μεταπώληση αλλά για τη φιλοξενία των προσωπικών ή εταιρικών sites του πελάτη. Σε περίπτωση ο πελάτης επιθυμεί να γίνει μεταπωλητής των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει η εταιρία, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην ενότητα Reseller του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας.

Για την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή όλων των υπηρεσιών, αναφορικά με τους πόρους για τους οποίους δεν γίνεται καταγραφή (unmetered storage space, bandwidth, websites, email accounts, ftp accounts και άλλα), επισημαίνεται ότι κανένα από τα websites που φιλοξενούνται σε κάποιο από τα πακέτα shared hosting δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των πόρων του server.

Ο πελάτης μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων ή εφαρμογών που φιλοξενεί στο server, στην συνέχεια όμως θα πρέπει να τα αποθηκεύει τοπικά και να τα διαγράφει από τον server για λόγους ορθολογικής χρήσης τον πόρων αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα αντίγραφα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος mailbox για τους λογαριασμούς αλληλογραφίας (email λογαριασμούς) είναι 500 MB. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο της αλληλογραφία προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του server και την προστασία των υπολοίπων χρηστών του.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος βάσης δεδομένων είναι 500MB, ενώ κάθε βάση μπορεί να περιέχει έως 500 πίνακες και κάθε πίνακας μπορεί να περιέχει το πολύ έως 500.000 εγγραφές.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα sites παραβιάζει κάποιους από τους προηγούμενους όρους, ή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του server ή στα websites άλλων πελατών, η εταιρία δύναται να περιορίσει τους πόρους του site αυτού σε 10GB χώρο στο δίσκο και 100GB traffic ή διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που η λειτουργία του website αυτού συνεχίσει να παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του server για αρκετό χρονικό διάστημα, η εταιρία ενημερώνει τον πελάτη για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα ή για τη μεταφορά του site του σε VPS, Dedicated Server ή Cloud Hosting, ανάλογα με τις ανάγκες φιλοξενίας αυτού του website.

Προεγκατεστημένες Εφαρμογές– Scripts

Η SITECLOUD.GR προσφέρει σε κάποια πακέτα φιλοξενίας την δυνατότητα αυτόματης εγκατάστασης κάποιων προγραμμάτων/εφαρμογών Ανοιχτού Κώδικα (Open Source). Ο πελάτης με δική του ευθύνη μπορεί αυτόματα να εγκαταστήσει τα προγράμματα που επιθυμεί. Η SITECLOUD.GR δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών αυτών, ούτε και παρέχει τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών αυτών. Ο πελάτης για τεχνική υποστήριξη μπορεί να απευθυνθεί στον σχεδιαστή ή δημιουργό της εφαρμογής (εάν παρέχεται).

Λόγω του ότι οι εφαρμογές είναι Ανοιχτού Κώδικα και ο πηγαίος κώδικας τους είναι ευρέως γνωστός, τυχόν κενά ασφαλείας είναι δυνατόν να εντοπιστούν εύκολα από τρίτους και να χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο τρόπο. Η SITECLOUD.GR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ιστοσελίδα του πελάτη που προέρχεται λόγω της χρήσης των παραπάνω εφαρμογών. Όταν μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη, ο πελάτης οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα να αναβαθμίσει την εφαρμογή που χρησιμοποιεί στην νεότερη έκδοση. Αν τυχόν ο πελάτης παραβλέψει την αναβάθμιση της εφαρμογής, ειδικά σε περιπτώσεις που τίθεται θέμα ασφαλείας του server, η SITECLOUD.GR έχει το δικαίωμα να αναβαθμίσει υποχρεωτικά τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται χωρίς να φέρει ευθύνη για την μη ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μετά την αναβάθμιση.

Η SITECLOUD.GR τηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή κάποιων ή όλων των παρεχόμενων εφαρμογών σε περιπτώσεις που κάποια εφαρμογή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server.

Μεταφορά website από άλλο πάροχο

Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει το site του πελάτη από άλλο πάροχο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Για websites με το ίδιο control panel (cPanel), η μεταφορά είναι δωρεάν. Ο πελάτης μπορεί να ανεβάσει το full cPanel backup του στο πακέτο hosting του και η εταιρία αναλαμβάνει τη διαδικασία της εγκατάστασης του backup για τον πελάτη.

Σε περίπτωση που το web account του πελάτη χρησιμοποιεί διαφορετικό control panel από το cPanel και περιέχει ένα μόνο site (δηλαδή δεν περιλαμβάνει και πρόσθετα/ addon domains), η διαδικασία της μεταφοράς γίνεται δωρεάν από την εταιρία για πακέτα φιλοξενίας με διάρκεια 12 ή 24 μήνες και εφόσον η διαδικασία δεν απαιτεί περισσότερο από μια ώρα τεχνικών εργασιών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εταιρία δύναται να αναλάβει τη διαδικασία της μεταφοράς, μετά από σχετική συνεννόηση του πελάτη με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας, και με τις ανάλογες χρεώσεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές για τεχνικές εργασίες ανά εργατοώρα και τις εργατοώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Email

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet. Η SITECLOUD.GR δεν προσφέρει υπηρεσίες smtp και συνιστά στους πελάτες της να χρησιμοποιούν τους servers των internet services providers τους για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί server της SITECLOUD.GR για την αποστολή email, ο αριθμός των email που μπορούν να αποσταλούν ανά συνδρομή φιλοξενίας ανέρχεται στα 100 emails ανά ώρα, ενώ ο μέγιστος αριθμός emails που μπορούν να σταλούν ανά 24ωρο είναι 1000 emails (emails πάνω από 1000 δεν αποστέλλονται και διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα). Η SITECLOUD.GR δεν προσφέρει υπηρεσίες Mailing lists για μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας νόμιμης και μη.

Η SITECLOUD.GR συνιστά το μέγεθος των λογαριασμών email να μην ξεπερνά τα 200MB. Tο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για κάθε mailbox είναι 500ΜΒ. Σε περίπτωση που το όριο των 500MB ξεπεραστεί, η SITECLOUD.GR δεν δύναται να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία του λογαριασμού.

Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:

Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).

Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της SITECLOUD.GR μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της SITECLOUD.GR.
Οι servers δεν λειτουργούν ως αποθηκευτικό μέσο για την αλληλογραφία του πελάτη, αλλά ως ένα προσωρινό μέσο αποθήκευσης μέχρις ότου ο πελάτης συνδεθεί στο server και κατεβάσει τα email στον υπολογιστή του. Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που μπορούν να διατηρηθούν τα emails στο server είναι τριάντα (30) ημέρες.

Η πολιτική της SITECLOUD.GR σε θέματα spamming έχει μηδενική απόκλιση. Στην πρώτη αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας

Η εταιρία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (backups) για δική της αποκλειστικά χρήση. Τα αντίγραφα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για επαναφορά του περιεχομένου ενός server, σε περίπτωση αστοχίας αυτού. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη να λαμβάνει και να διατηρεί δικά του αντίγραφα του περιεχομένου του πακέτου hosting του. Η επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας από την εταιρία μετά από αίτημα του πελάτη είναι χρεώσιμη πράξη και ολοκληρώνεται μετά από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου από τον πελάτη. Η εταιρία δύναται να επιχειρήσει την επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί για την ορθότητα αυτής.

Η εταιρία λαμβάνει αντίγραφα του περιεχομένου των servers 1-3 φορές την εβδομάδα. Διαθέσιμο είναι πάντα το πλέον πρόσφατο αντίγραφο. Αναφορικά με τα πακέτα shared hosting (Value, Power και Premium) τα οποία περιλαμβάνουν μη μετρήσιμο (unmetered) χώρο στο δίσκο, αντίγραφα ασφαλείας λαμβάνονται μόνο για λογαριασμούς που δεν ξεπερνούν τα 5GB ή τα 50000 inodes. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης αποκλειστικά φέρει την ευθύνη για τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου που έχει αποθηκεύσει στο server της εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος λογαριασμός πελάτη λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων μειωθεί σε όγκο και πληρεί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας της εταιρίας, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία, ώστε αυτή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση – Ανανέωση

Η ενεργοποίηση του account του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας. Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.
Η SITECLOUD.GR οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 7 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. H SITECLOUD.GR δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς την SITECLOUD.GR γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μια και μοναδική χρέωση.

Διακοπή Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η SITECLOUD.GR δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την SITECLOUD.GR σε περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη. H SITECLOUD.GR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός account.

Εγγύηση

Τα πακέτα φιλοξενίας εικονικών διακομιστών της SITECLOUD.GR συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της SITECLOUD.GR, μπορεί μέσα σε 90 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.
Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 90η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης εικονικών διακομιστών και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την SITECLOUD.GR.

Όροι Χρήσης Δωρεάν Φιλοξενίας

Η εταιρία παρέχει το πακέτο δωρεάν φιλοξενίας χώρου σε κάθε πελάτη που έχει κατοχυρώσει ή πρόκειται να κατοχυρώσει όνομα χώρου (domain name) στην SITECLOUD.GR, ή να μεταφέρει όνομα χώρου από άλλο καταχωρητή στην εταιρία.
Η συνδρομή αυτή παρέχεται από την εταιρία επ’ αόριστον και για όσο καιρό το συγκεκριμένο όνομα χώρου παραμένει ενεργό, είναι καταχωρημένο στην ΙP και δεν γίνει αλλαγή των nameservers του ονόματος από τον πελάτη.

Κάθε δωρεάν συνδρομή φιλοξενίας συνδέεται με ένα συγκεκριμένο όνομα χώρου. Αν το όνομα λήξει ή μεταφερθεί σε άλλο καταχωρητή, η δωρεάν συνδρομή φιλοξενίας τερματίζεται και διαγράφεται.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δωρεάν πακέτου φιλοξενίας αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα της εταιρίας και για κάθε αλλαγή / αναβάθμιση των τεχνικών αυτών χαρακτηριστικών, ο πελάτης θα ενημερώνεται από σχετική ανάρτηση σε αυτή.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τη συνδρομή δωρεάν φιλοξενίας, σε περίπτωση που η συνδρομή αυτή φέρεται να είναι σε αδράνεια για περισσότερες από είκοσι (20) συνεχόμενες ημέρες.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την εταιρία δωρεάν και χωρίς καμία παροχή εγγυήσεων. Επιπροσθέτως, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας αυτής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ασφάλεια – Ασφάλεια Συναλλαγών – Τιμολόγηση

Αναγνώριση Πελάτη

Για την αναγνώριση πελάτη, χρησιμοποιούνται δύο μοναδικά στοιχεία, το email του λογαριασμού πελάτη και ο κωδικός πρόσβασης. Και τα δύο στοιχεία εισάγονται από τον πελάτη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της εταιρίας και μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές ο πελάτης επιθυμεί. Πρόσβαση στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο πελάτης έχει μόνον ο ίδιος, και μόνο μέσω των στοιχείων που έχει προσδιορίσει ο ίδιος. Επιπρόσθετα, η εταιρία έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή διαρροών των στοιχείων αυτών, κατά συνέπεια, αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης των από τρίτα πρόσωπα είναι ο πελάτης. Η εταιρία συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να γίνεται τακτική αλλαγή του κωδικού ασφαλείας και να αποφεύγεται η χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, κατά τη δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης απαιτείται η χρήση τόσο χαρακτήρων, όσο και αριθμών.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, διέπεται από τις ίδιες αρχές που ρυθμίζουν τις συμβατικές συναλλαγές. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοχώρου της SITECLOUD.GR διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών, είναι αυτονόητη. Κάθε σχετική πληροφορία που διαβιβάζεται στην εταιρία από τους πελάτες της είναι εμπιστευτική και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διαρροή αυτών. Επιπλέον, χρήση των πληροφοριών αυτών γίνεται μόνο στο πλαίσιο που κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία πελατών της, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Για την προσωπική τους ασφάλεια, οι πελάτες θα πρέπει επίσης να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται από την εταιρία ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις αποκαλύπτουν σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικών καρτών για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την SITECLOUD.GR, η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών της και σε καμία περίπτωση δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της ολοκλήρωσης της εκάστοτε συναλλαγής.

Πολιτική τιμών

Οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο της εταιρίας είναι σε ευρώ και δε συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε συναλλαγή, οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, 17%, ή 0%. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, η εταιρία θεωρεί ότι οι συναλλαγές που θα ακολουθήσουν εμπίπτουν στην κανονική κατηγορία και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση που ο πελάτης πληρεί τα κριτήρια να ενταχθεί είτε στην κατηγορία μειωμένου φόρου, είτε να διεξάγει ενδοκοινοτική συναλλαγή, με απαλλαγή από ΦΠΑ, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την εταιρία, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογό της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών της, πέραν της σχετικής ανάρτησης στον ιστότοπό της. Οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές, ισχύει από τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Κάθε αγορά υπηρεσίας κοστολογείται με την τιμή που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή και είναι αναρτημένη στον τιμοκατάλογο της εταιρίας. Η πληρωμή για την αγορά υπηρεσίας γίνεται προκαταβολικά. Τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (για παράδειγμα προμήθειες τραπεζών), επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπρόσθετα, για να εκτελεστεί μια παραγγελία, θα πρέπει ο πελάτης να έχει τακτοποιήσει οικονομικά το κόστος της παραγγελίας στο σύνολό του. Παραγγελίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με προκαταβολή ή με μερική καταβολή χρημάτων.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα ή Paypal

H SITECLOUD.GR προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη μέσω πιστωτικών καρτών και μέσω Paypal. Ο πελάτης αφού κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του επιλέξει σαν τρόπο πληρωμής τη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, μεταφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Eurobank-Ergasias, όπου εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του. Η κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει επιλέξει. Η παραπάνω διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και σε κανένα στάδιο αυτής τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε εμάς η σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην της τράπεζας Eurobank-Ergasias που είναι εξουσιοδοτημένη να επεξεργάζεται τις online συναλλαγές της SITECLOUD.GR.

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να πληρώσει μέσω του Paypal λογαριασμού του. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, για την αποφυγή φαινομένων ηλεκτρονικής απάτης, απαραίτητη είναι η εδραίωση καλής πίστης μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας. Για το λόγο αυτό, κατά την πρώτη συναλλαγή του πελάτη με την εταιρία μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, ενδέχεται να χρειαστεί να προβεί η εταιρία σε όλους τους απαραίτητοι ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας όλων των στοιχείων που ο πελάτης παρέχει στην εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία του πελάτη δεν εκτελείται έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας ή του Paypal λογαριασμού του πελάτη γίνεται μια και μόνο φορά. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία δεν ανανεώνονται κατά τη λήξη τους με αυτόματη χρέωση. Πριν τη λήξη των υπηρεσιών, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά και αν το επιθυμεί μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση των υπηρεσιών ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Για πληρωμές μέσω Paypal, ο πελάτης βαρύνεται με την προμήθεια της υπηρεσίας 3,4% + 0,35 ευρώ.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Για τους πελάτες που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση πιστωτικής κάρτας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά στα γραφεία της SITECLOUD.GR). Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, ο πελάτης οφείλει να θέσει σαν αιτιολογία για την συναλλαγή τον κωδικό της παραγγελίας, τον οποίο έχει λάβει στο email με τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγγελίας. Τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρέχονται από την εταιρία μόνο για πληρωμή μέσω κατάθεσης σε κατάστημα τραπέζης ή Online μεταφορά από λογαριασμό τραπέζης στον αντίστοιχο λογαριασμό της εταιρίας στην ίδια τράπεζα (πχ από Eurobank σε Eurobank). Οι λογαριασμοί αυτοί δεν μπορούν να δεχθούν πληρωμές μέσω εμβάσματος. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να κάνει πληρωμή μέσω εμβάσματος από τράπεζα εκτός των Eurobank, Alpha, Πειραιώς και Εθνική, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την εταιρία και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες. Τέλος, ο πελάτης μετά από κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλει να ενημερώσει την εταιρία, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email ή fax, για τον κωδικό της συναλλαγής και το κατάστημα της τράπεζας στο οποίο έγινε η πληρωμή.

Εκτέλεση παραγγελιών.

Οι παραγγελίες που πληρώνονται με πιστωτική κάρτα επιτυχώς εκτελούνται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον αυτό είναι εφικτό ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στην παραγγελία, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα (μητρώα, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου) λειτουργούν κανονικά.

Σε περίπτωση εξόφλησης παραγγελίας με διαφορετικό τρόπο (πληρωμή σε κατάστημα τραπέζης, τραπεζική εντολή, μεταφορά σε λογαριασμό, web-banking) ή σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης της παραγγελίας μετά από πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας (παραδείγματος χάριν λόγω μη διαθεσιμότητας ή δυσλειτουργίας μητρώων ή λοιπών συνεργαζόμενων δικτύων), η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την πληρωμή, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη παράγραφο.

Εάν για την υλοποίηση των υπηρεσιών που περιέχονται σε μία παραγγελία απαιτείται η εκτέλεση εργασιών από το τεχνικό τμήμα της εταιρίας, τότε η παραγγελία εκτελείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00).

Παραστατικά

Το παραστατικό για τις συναλλαγές μέσω της SITECLOUD.GR αποστέλλεται μέσω email στο email της καρτέλας πελάτη σε μορφή .pdf . Πρόκειται για επίσημο παραστατικό με την ειδική σήμανση του φορολογικού μηχανισμού,το οποίο μπορεί ο πελάτης να το ανοίξει με το πρόγραμμα “Adobe acrobat reader” και να το εκτυπώσει για οποιαδήποτε λογιστική χρήση. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν διαθέτει την τεχνική υποδομή να ανοίξει και να εκτυπώσει το παραστατικό, μπορεί να ζητήσει από την SITECLOUD.GR να αποστείλει το παραστατικό ταχυδρομικά.
Παραστατικά εκδίδονται είτε στα στοιχεία της καρτέλας πελάτη που έχει δηλώσει ο πελάτης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της SITECLOUD.GR, είτε ( σε περίπτωση παραγγελίας ονοματοδοσίας ) στα στοιχεία του ιδιοκτήτη του domain στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον ο πελάτης ενεργεί με εξουσιοδότηση για λογαριασμό τρίτου προσώπου και καταχωρεί ονόματα χώρου στα στοιχεία τρίτου προσώπου.

SiteCloud